DISTRIBUIȚI

Inspectoratul Județean de Jandarmi ”Moise Groza” Timiș și Gruparea de Jandarmi Mobila ”Glad Voievod” Timișoara fac angajări din sursă externă. Se caută ofițieri, subofiteri, personal contractual, dar și un psiholog sau un angajat la departamentul de relații publice și cu publicul.

La Inspectoratul Județean de Jandarmi Timiș sunt zece posturi disponibile, unul de ofițer, cinci de subofițeri, plus patru posturi pentru personalul contractual. Anunțurile cu condițiile de recrutare pentru fiecare post în parte sunt postate pe pagina de web www.jandarmeriatimis.ro. Iată posturile disponibile, defalcat:

  • Ofițer specialist II Administrarea patrimoniului imobiliar și protecția mediului;
  • Subofițer tehnic principal Administrarea patrimoniului imobiliar și protecția mediului;
  • Subofițer magaziner principal Administrarea patrimoniului imobiliar și protecția mediului;
  • Subofițer tehnic principal (șef garaj) Auto;
  • Subofițer administrativ principal (șef popotă) Popotă cursanți – cazarma Lugoj;
  • Subofițer tehnic principal Tehnologia Informației;
  • Muncitor calificat IV-I Administrarea patrimoniului imobiliar și protecția mediului;
  • Muncitor calificat IV-I Administrarea patrimoniului imobiliar și protecția mediului;
  • Muncitor calificat IV-I Administrarea patrimoniului imobiliar și protecția mediului;
  • Îngrijitor – Administrarea patrimoniului imobiliar și protecția mediului.

La Gruparea Mobilă de Jandarmi sunt disponibile șapte posturi. Înscrierile se fac excusiv pe adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeriamobilatimisoara.ro, data  limită  de  depunere  a  cererilor  de  înscriere este 15.10.2021, ora 16:00, iar data  limită  de  depunere  a  dosarelor este 20.10.2021, ora 14:00. Iată posturile, defalcat:

1 post vacant de ofițer specialist II – Psiholog

1 post vacant de ofițer specialist II – Informare relații publice și cu publicul

1 post vacant  de ofițer în specialitatea Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și    Comunicațiilor

1 post vacant de subofițer tehnic principal specialitatea Auto

1 post vacant de subofițer administrativ principal specialitatea Financiar

1 post vacant personal contractual muncitor calificat  IV-I (electromecanic)

1 post vacant personal contractual șofer II-I

La concurs se va susține o probă scrisă, de tip test grilă, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor posturilor, în acord cu tematica și bibliografia stabilite de comisiile de concurs.

Pentru posturile de personal contractual, înscrierile se vor face la sediul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara, de pe str. Ghe. Barițiu, nr. 19-21, în perioada 18.10-02.11.2021 pentru postul de muncitor calificat-electromecanic, respectiv 15.10-29.10.2021 pentru cel de șofer, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00. Concursul va consta în susținerea unei probe practice și a unui interviu.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Timişoara, telefon 0256/490990, interior 24629, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

LĂSAȚI UN MESAJ