Penitenciarul Timișoara face angajări și se caută destul de mulți oameni noi. E vorba de polițiști de penitenciare din sursă externă, dar și șoferi, psiholog, medici, electrician sau asistent social.

În total, este vorba de 31 de posturi noi scoase la concurs. Iată lista completă:

 • 25 posturi de agent în cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar22 posturi agent operativ (bărbați) și 3 posturi agent operativ (femei), termen de înscriere: 04.2023;
 • 1 post de (ofițer) asistent social și 1 post de (ofițer) psiholog din cadrul sectorului reintegrare socială, termen de înscriere: 05.2023;
 • 1 post de (ofițer) psiholog din cadrul sectorului resurse umane, termen de înscriere: 05.2023;
 • 1 post (ofițer) medic primar/specialist (medicină generală/medicină de familie) – 1 post, termen de înscriere: 04.2023;
 • 2 posturi agent conducător auto, termen de înscriere: 05.2023;
 • 1 post agent electrician, termen de înscriere: 05.2023.

Pentru toate posturile e nevoie de îndeplinirea unor codiții generale:

 1. a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunosc limba română;
 3. c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
 4. d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apți din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
 5. e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 6. f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
 7. g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
 8. h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;
 10. j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului.

Condițiile particulare pentru fiecare post, dar și bibliografia, se găsesc aici. Informații suplimentare se pot obține, de asemenea, de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Timișoara la numărul de telefon 0256.200030/ int.116. Dosarele trebuie duse personal la sediul închisorii de pe Popa Șapcă, cde luni până vineri, între orele 8-15.

LĂSAȚI UN MESAJ