Și pe parcursul lunii martie Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului organizează cursuri pentru cei ce doresc să fie asistenți maternali. Pentru acest lucru, se parcurg câteva etape. 

Cererile se pot depune prin mai multe căi. Fizic, la Registratura DGASPC, până la finalul lunii. Cererile se pot trimite și prin poștă, cu confirmare de primire, la DGASPC Timiș, Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, jud. Timiș, dar și prin email, cu cererea și documentele scanate la adresele dgaspctm@dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.com. După ce se depune cererea, solicitanții vor fi evaluați din punct de vedere social de angajații DGASPC Timiș, cu vizite la domicilul solicitantului, discuții cu membrii familiei, prieteni, vecini, dar vor fi și evaluați din punct de vedere psihologic.

Cererea de evaluare în vederea participării la cursul de formare ca asistent maternal profesionist și cererea pentru eliberarea unei adeverințe pot fi descărcate de la secțiunea Formulare a site-ului DGASPC Timiș. Solicitanții trebuie să anexeze următoarele documente: un curriculum vitae al solicitantului; copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș); copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite; cazier judiciar; o adeverință conform prevederilor art 23 din Legea 118/2019 (certificat de integritate comportamentală); adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.

Persoanele evaluate după depunererea cererilor și care vor fi acceptate vor începe cursurile de formare la sediul DGASPC Timiș. Aceste cursuri se vor organiza cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță pe timp de pandemie și durează 60 de ore. Cursule gratuit, dar impune anumite condiții: să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament; să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament; să aibă minim studii medii absolvite – cu diplomă.

Legea prevede că nu pot deveni asistenți maternali următoarele persoane: dacă au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; dacă au fost decăzuţi din drepturile părintești, sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice. Asistentul maternal profesionist este, conform legii, persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare.

Cursurile de formare se organizează în cadrul proiectului. ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Mai multe informații se pot obține la Biroul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC – telefon 0256-490281, 494030.

LĂSAȚI UN MESAJ