Ne plângem mereu că nu mai găsim meseriașii de altă dată. Căutăm mereu un instalator bun, un dulgher, un tâmplar. Oamenii aceștia care știu foarte bine să-și facă meseria, preferă să lucreze pe cont propriu decât să se angajeze, pentru că, dacă nu ai o diplomă, un atestat, un angajator te plătește ca pe un necalificat. Dar un angajator, român sau străin, înseamnă să primești un salariu fix pe tot parcursul anului, să ai asigurare medicală și toate contribuțiile sociale plătite, deci la bătrânețe o pensie, sau în caz de accident sau boală o protecție socială. Iată câteva argumente pentru care, toți cei bine pregătiți pentru o meserie, dar fără un atestat, ar trebui să nu mai stea în șah și să-și schimbe destinul. Demersul este unul simplu. Despre cum poate un meseriaș să-și certifice competențele am discutat cu Liliana Jianu, angajat Euro Jobs, firmă care oferă printre serviciile sale posibilitatea de certificare a competențelor.

9 pași pentru a deveni din necalificat, calificat, fără cursuri

„Pentru a obține o certificare, primul pas pentru un candidat este de a se adresa Centrului de Evaluare și Certificare a CompetențelorEuro Jobs pentru competențele obținute pe alte căi decât cele formale. Evaluarea și certificarea de competențe profesionale este modalitatea cea mai ușoară și rapidă de a obține o diplomă pentru persoanele care nu au calificare, dar care au dobândit de-a lungul vietii, prin experiența la locul de muncă, autoinstruire sau orice altă modalitate – aceste competențe într-o anumită meserie”, explică Liliana Jianu.  Iată care sunt următorii pași:

Pasul 2 pentru candidat este prezentarea un portofoliu cu experiența în domeniu, constând în: adeverință de la fostul sau actualul angajator, copie carte de muncă, rapoarte din partea altor persoane (clienți, familie, etc), fotografii cu persoana în câmpul muncii.

Pasul 3 – înscrierea în procesul de evaluare a competențelor – prin completarea unei cereri adresată Centrului de Evaluare, în urma căreia i se va repartiza un evaluator de competențe profesionale ce îi va testa cunoștințele.

Pasul 4 – autoevaluarea – candidatul asistat de evaluator va realiza o autoevaluare a experienței de muncă și va decide dacă poate să producă dovezi din care să rezulte clar că este competent.

Pasul 5 – stabilirea unităților de competență pentru care se solicită evaluarea – în urma autoevaluarii și a analizării propriei experiențe de muncă și a capacității profesionale, ținând seama și de recomandările evaluatorului, fiecare candidat decide singur pentru ce unități de competență dorește să intre în procesul de evaluare și care vor apărea la final pe Certificatul de competențe profesionale. Evaluarea poate avea loc pentru una, mai multe sau toate competențele corespunzătoare unei ocupații/meserii.

Pasul 6 – pregătirea pentru evaluare și planificarea procesului de evaluare: fiecărui candidat i se explică de către evaluator, ce metode de evaluare vor fi utilizate în procesul de evaluare a competențelor, cum își va demonstra competența și modul în care va trebui să prezinte dovezile de competență produse anterior. Planificarea se realizează de comun acord cu candidatul, avându-se în vedere posibilitățile de participare ale acestuia și disponibilitatea evaluatorilor Centrului.

Pasul 7 – culegerea dovezilor de competență. Dovezile de competență sunt culese de către evaluator și furnizate de candidat. Metodele de evaluare aplicate sunt diferite de la o ocupație la alta, în funcție de specificul acesteia și pot fi: observarea directă a activității în condiții reale de muncă, simulare, întrebări orale, test scris, proiect, portofoliu, rapoarte de la alte persoane. Dovezi indirecte – dovezi prezentate de către candidat ca rezultat al activităților desfășurate anterior evaluării (portofoliu de realizări, lucrări, proiecte, diplome, înregistrări, fotografii, articole din presa, recomandări etc.) dovezi suplimentare – sunt solicitate de evaluator atunci când dovezile directe și indirecte colectate nu conduc la decizia privind competență (sunt insuficiente, nerelevante sau nu acoperă întreaga gamă de situații în care competența poate fi demonstrată).

Pasul 8 – analizarea dovezilor și luarea deciziei privind competența, înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării – dovezile de competență sunt judecate de către evaluator, în raport cu cerințele standardului ocupațional. Decizia finală este “Competent” sau „Încă nu competent” și se ia pentru fiecare unitate de competență în parte, dintre cele pentru care candidatul a solicitat să intre în procesul de evaluare. Evaluatorul înregistrează rezultatele evaluărilor efectuate în dosarul de evaluare al fiecărui candidat incluzând toate dovezile de competență produse. Centrul asigură confidențialitatea rezultatelor obținute de candidați în procesul de evaluare.

Pasul 9 – eliberarea certificatului de competență – persoana declarată competentă primește un certificat de competențe profesionale. Pentru persoanele care doresc să facă dovada deținerii Certificatului de competențe înafara țării (statele membre U.E) se va aplica o apostilă la Autoritatea Națională pentru Calificări–Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

LĂSAȚI UN MESAJ