DISTRIBUIȚI

Astăzi a ajuns la final un proiect cu finanțare europeană din care a făcut parte și Universitatea de Vest din Timișoara. Tematica principală a fost eliminarea inechităților în aceea ce privește accesul la studii universitare și angajarea ulterior pe piața muncii.

Proiectul „Acces şi echitate în universităţi. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenţi şi cadre didactice” s-a derulat în perioada 24 iunie 2019-23 iunie 2021. Obiectivul principal al proiectului a fost a fost creşterea calităţii, eficienţei şi accesului la învăţământul superior, în corelare cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice, prin dezvoltarea unui program integrat de oferte educaţionale inovative şi atractive, resurse de învăţare moderne şi flexibile, perfecţionarea personalului didactic şi susţinerea studenţilor proveniţi din grupuri vulnerabile.

Beneficiarii proiectului au fost studenții din învățământul terțiar universitar care provin din grupuri vulnerabile, peecum cei de etnie romă, din mediul rural sau studenții netradiționali, personalul didactic universitar implicat în dezvoltarea programelro de studii, dar și elevii de liceu din județele în care s-a implementat proeictul, județe din trei regiuni defavorizate. Proiectul a avut o adresabilitate către 453 de studenți, dintre care 364 care provin din grupuri vulnerabile. Proiectul a fost derulat în parteneriat de către UVT și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

În cadrul proiectului s-au propus acordarea de stimulente pentru ultimele trei semestre ale ciclului de licență pentru 341 de elevi, stimulente nu mai mari de 300 de lei pe lună. De asemene,a 88 de cadre didactice din cele două universități au beneficiat de cursuri de perfecționare, iar 20 de profesori au beneficiat de stagii naționale de perfecționare. 320 de studenți au participat la sesiuni de tutoriar, iar 453 de studenți au beneficiat de consiliere academică, individuală și de grup.

Studenții au participat la Competenţe avansate de antreprenoriat, Justiție enviromentală și Starea de bine la locul de muncă, și s-au elborat, tot în cadrul proeictului, 341 de planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii ȋn domeniul studiilor de licenţă realizate de beneficiari ai burselor student antreprenor.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Componenta 379 Bursa Student Antreprenor – Măsura activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă – Regiuni mai puţin dezvoltate

LĂSAȚI UN MESAJ