DISTRIBUIȚI

Universitatea Politehnica din Timișoara face parte din proiectul pentru un Centru de cercetare în ingineria datelor, inteligență artificială și sisteme inteligente. Din proiect mai fac parte ADR Vest și companii cu statut de lideri mondiali în industrie.

Marți a avut loc conferința de lansare a proiectului. Centrul își propune dezvoltarea de programe de cercetare aplicată în ingineria datelor, inteligență artificială și sisteme inteligente. Scorul este de a susține evoluțiile în plan teoretic și tehnologic în următorii ani, în conetxtul provocărilor sociale, pentru a crea noi afaceri, servicii și locuri de muncă. La conferința de lansare au participat peste 40 de companii, lideri mondiali și regionali, prezenți în regiunea de Vest a României, în domenii precum automotive, software, inteligență artificială și telecom.

Centrul se va baza pe resursele umane de care dispune UPT, care are peste 5800 de studenți din domeniile vizate, la facultățile de profil electric. De asemenea, există peste 90 de doctoranzi în stagiu și 50 de conducători de doctorat în cinci domenii diferite. Politehncia are și patru programe d emasterat chiar din domeniile-cheie vizate: Inteligență Artificială – Machine Learning, Cloud Computing&IOT (Internet of Things), Securitate Cibernetică și Ingineria Datelor. Centrul va fi deschis și pentru cercetărorii de la celelalte universități din oraș și își propune să atragă și resursa umană de acest tip din afara țării. Universitatea de Vest a fos tși ea prezentă la conferința de lansare.

Centrul va implica Politehnica în mod practic în transferul de tehnologii. ”Universitatea Politehnica Timișoara și-a asumat rolul de lider în schimbarea socială pozitivă și este o parte vitală a economiei și comunității din regiune. Acest rol se manifesta din ce în ce mai semnificativ prin concentrarea asupra contribuției la dezvoltarea societății prin crearea, transferul și schimbul de cunoștințe și tehnologii. Universitatea poate fi mai mult decât furnizor de cunoștințe și talent. Creștem și construim structuri inovative care să încorporeze și să raspundă nevoilor comunității, devenim co-creatori în timp real de soluții noi, alături de misiunea de bază, de dezvoltare a competențelor și crearea de cunoștințe.  Prin acest centru ne propunem o schimbare de paradigmă de la transferul tehnologic pasiv la cel proactiv, sprijinit de o mai bună înțelegere a nevoilor regionale ale industriei”, a declarat rectorul Florin Drăgan.

Dij punct de vedere logistic, acest centur va însemna  peste 5000 de mp de spații de cercetare, laboratoare și structuri conexe cercetării, cu un buget preliminar de aproximativ 19 milioane de euro, din care o proporție de aproape 50% o reprezintă echipamentele „state of the art” în domeniile menționate. Se dorește obținerea unei finanțări prin noul program operațional regional 2021-2027 pentru acoperirea costurilor de implementare ale centrului.

Activitatea centrului se va axa pe domeni foarte căutat, inclusiv Intligența Artificială. ”Ne propunem pentru început promovarea excelenței în educație și cercetare în Inteligența artificială, Cloud computing, Securitate cibernetică și Robotică și control inteligent. Prin facilitarea colaborărilor interdisciplinare în cadrul facultăților și împreună cu partenerii industriali și guvernamentali, ne propunem să depășim limitele cercetării în aceste domenii, să educăm experții din generația următoare, să dezvoltăm și să aplicăm tehnologii pentru creștere economică și pentru a aborda provocările societale, de la asistența medicală la mobilitate sau planificarea orașului. Caracteristica principală a acestui centru este faptul că o mare parte din subdomeniile și temele de cercetare și inovare vor fi definite în parteneriat direct cu industria, pentru o valorificare rapidă a rezultatelor cercetării și pentru creșterea indicatorilor legați de cercetare-dezvoltare în regiunea de Vest a României. De asemenea, structura de guvernanță și vehiculul de implementare al Centrului vor avea o autonomie importantă, reunind partenerii din industrie, autoritățile publice și alte instituții de educație și cercetare”, a mai spus Drăgan.

Proiectul va continua cu prin întâlniri individuale între partenerii din industrie și echipa de proiect, pentru definirea subdomeniilor de cercetare și validarea conceptului, indicatorilor și procesului și prin grupuri de lucru pe fiecare domeniu de cercetare, care să cuprindă specialiști din industrie și universitate.  Vor exista și discușii cu autoritățile locale și județene în cheia conceptului de ”smart city”.

LĂSAȚI UN MESAJ