Majoritatea instituțiilor din Timiș, în spirit contrar vremurilor tot mai rapide în care trăim, ne furnizează cu întârziere informații importante pentru cetățenii plătitori de taxe. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest s-a înscris pe această listă a ”întâziaților” în comunicare, deși până acum își comunica foatre prompt deschiderile de apeluri pe fonduri europene.

Astfel, astăzi după-amiaza târziu am aflat că de ieri, ADR Vest a deschis un apel de finanțare pe programul Regional Vest 2021-2027. S-a publicat Ghidul solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte aferent Intervenției Regionale 1.3 B – Sprijin pentru IMM-uri. El este destinat microîntrerpinderilor și întrerpinderilor mici și mijlocii și dispune de 41,25 de milioane de euro. Apelul e pentru microîntreprinderile din mediul rural sau stațiuni turistice atestate, fie din mediul rural sau urban, dar și pentru IMM-uri din mediul urban sau rural, incluzând și cele din stațiuni. Se acordă minimum 300.000 de euro nerambursabili și maximum 4 milioane pentru firmele cu activitate de producție și minimum 200.000 de euro și maximum 1 milion, pentru cele din domeniul serviciilor.

Contribuția solicitantului diferă în funcție de județ. La cea de ajutor de stat regional, pentru Timiș și Arad, contribuție firmei trebuie să fie de minimum 50% pentru microînteprinderi și  firme mici 60% pentru cele mijlocii. În Caraș-Severin, se impune 40% minimum la microîntreprinderi și întreprinderi mici și 50% la cele mijlocii. Pentru Hunedoara, pragul e de 30% minimum la microîntreprinderi și întreprinderi mici  și 40% la cele mijlocii. La schema de ajutor de stat de minimis, contribuția trebuie să fie 10% minimum pentru Hunedoara și Caraș-Severin, 17% pentru Arad și 24% pentru Timiș.

Prin ajutorul de stat regional se finanțează mai multe lucruri, O dată, construirea sau extinderea de infrastructuri, adică spații de producție tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii. Se mai dau bani pentru investiții în infrastructuri pentru activități de agrement și fitness, servicii de educație fizică și sport, conexe, complementare sau auxiliare serviciilor de cazare, exclusiv în stațiunile turistice atestate precum locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, piscine, spa-uri, saune, parcuri de aventură sau tematice, baze pentru tratament balnear etc.. Se dau bani și pentru investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate.

Se finanțează cu bani europeni și achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie – și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, respectiv achiziționarea de instalații sau echipamente specifice: care încorporează tehnologii avansate, susțin industrializarea automatizată și inovarea, precum și introducerea lor în procesul de producție șiprestare a serviciilor; pentru obținerea unei economii de energie, care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, pentru investiția finanțatăpentru desfășurarea de activități în domeniul economiei circulare sau dezvoltarea de noi lanțuri de aprovizionare

Se finanțează prin ajutor de minimis proiecte de extinderie a piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, activități de internaționalizare și marketing, dar și certificarea sua recertificarea produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății, etc, potrivit ADR Vest. Se dau bani inclusiv pentru consultanță în întocmire cererii și implementarea proiectului, dar și penntru organizarea procedurilor de achiziții, întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă și a auditului financiar, informare și publicitate. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să prevădă investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional.

Apelul e competitiv și proiectele se depun din 1 august 2024 ora 12 până în 31 august 2024 ora 12. Aici puteți consulta ghidul.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ