DISTRIBUIȚI

Primăria Municipiul Timișoara anunță că cei care generează deșeuri medicale și din construcții au obligația să depună un plan de gestionare al deșeurilor până la data de 1 martie. În caz contrat, riscă amenzi.

Sunt vizați cei cu deșeuri medicale. ”Potrivit art. 5, lit. A din HCL nr. 190/2020 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, producătorii/generatorii de deşeuri rezultate din activitățile medicale, au obligaţia să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile medicale pe care le-au desfășurat în anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara. Conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor este prevăzut la art. 5, lit. B din actul normativ local menționat mai sus”, se arată într-un comunicat de presă al Direcției de Mediu.

Aceleași măsuri se aplică și pentru deșeurile din construcții. ”De asemenea, potrivit prevederilor art. 10, alin. (1) din HCL nr. 189/2020 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar–gospodăreşti, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le-a desfășurat în anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara. Conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor este prevăzut la art. 10, alin. (2) din actul normativ menționat anterior”, se arată în aceeași informare.

Planul se depune în două exemplare la Camera 12 din primărie. Un exemplar se va returna, aprobat, după 15 zile. Dacă planul este incorect sau incomplet, exemplarul se returnează și trebuie depus alt plan. Persoanele fizice care nu depun planul riscă amenzi între 1500-2000 de lei, iar cele juridice, între 2000-2500 de lei.

LĂSAȚI UN MESAJ